Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia (M&A)

Doradzamy naszym klientom (w tym inwestorom zagranicznym) w zakresie zakładania podmiotów gospodarczych w Polsce (we wszystkich dostępnych formach prawnych, w tym spółek osobowych i kapitałowych), rozwijania biznesu, jak również w zakresie bieżącej działalności operacyjnej.

Doradzamy przy:

  • transakcjach, umowach inwestycyjnych i finansowaniu inwestycji (project finance);
  • fuzji, przekształceń i przejęć (M&A) podmiotów gospodarczych;
  • bieżących spraw korporacyjnych, w tym: Zgromadzeń Wspólników, Posiedzeń Rad Nadzorczych i Zarządów, Statutów spółek i ich zmian, umarzania i zastawiania udziałów i akcji, a także obrotu udziałami i akcjami oraz innych czynności regulowanych prawem handlowym.

Konstruujemy i negocjujemy umowy dotyczące różnych modeli współpracy biznesowej i rozwiązań operacyjnych.

Pracujemy dla klientów korporacyjnych:

  • sporządzając umowy handlowe i umowy o współpracy;
  • obsługując postępowania o udzielenie zamówień publicznych;
  • przy uwzględnianiu wymogów regulacyjnych i antymonopolowych, ochrony własności intelektualnej i ochrony konsumentów oraz innych stawianych przez obowiązujące przepisy prawa.

Aby umówić się na konsultację, zadzwoń pod numer +48 885 801 011 lub odwiedź naszą stronę www.pdlaw.pl/kontakt